Comarch ERP Altum
Business Intelligence – właściwe decyzje w oparciu o analizy i prognozy dostępne w standardzie.

W Comarch ERP Altum pracownicy mają dostęp do wielu gotowych raportów i analiz dostępnych wprost w systemie dotyczących różnych obszarów działalności firmy.

Raporty Business Intelligence

Gotowe Analizy i Raporty

  • Handel i Magazyn – dzięki wsparciu tego obszaru firma może kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów,
  • CRM –Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej. Analizy dotyczą m.in. stopnia satysfakcji klienta, oceny jakości oferowanych produktów czy efektywności pracy poszczególnych sprzedawców.
  • Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań,
  • Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence stają się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
  • Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.

Wygodna praca z danymi

  • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
  • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

Chcesz przetestować Comarch ERP Altum?

Umów się na bezpłatną prezentację!

bezpłatna prezentacja

„Nasze wdrożenia,
są początkiem długoletniej współpracy…”

Kompleksowość naszych usług oraz wysoki standard obsługi powodują, że klienci mają poczucie stabilności. Znamy procesy zachodzące w firmach oraz doradzamy, jak coraz lepiej prowadzić biznes. Dostarczane systemy IT rozwijają się wraz z firmami naszych klientów. Wdrożenie systemu informatycznego to początek długoletniej współpracy.

Analizy i raporty Business Intelligence Comarch