Głosujmy na przedstawicielkę z Żar!

 In Wydarzenia

To już trzecia edycja plebiscytu „Kobieta przedsiębiorcza 2012”. Kapituła w której skład wchodzą redaktor naczelna „Gazety Lubuskiej” Iwona Zielińska, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, szefowe kół gospodyń wiejskich: Antonina Kowalska-Korban i Krystyna Stachów wybiera spośród 40 wpływowych kobiet sukcesu-prowadzących własne firmy, udzielających się społecznie i charytatywnie lub obejmujących stanowiska kierownicze w firmach, instytucjach, urzędach -trzy laureatki.

Recent Posts