Comarch ERP Altum
Wielowalutowość, Wielojęzyczność,
Dedykowane funkcje

Comarch ERP Altum to wiele przedsiębiorstw w jednym systemie.

Comarch ERP Altum świetnie sprawdza się w firmach o prostej, jednodziałowej budowie oraz w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze.

Jednak, to co zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie. Idea wielofirmowości opiera się na dwóch założeniach: Możliwości centralnego zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami w ramach holdingu oraz zarządzania każdą z nich z osobna.

Platforma Comarch ERP Altum kierowana jest na rynek międzynarodowy, gdzie tak jak w Polsce wdrażana jest w firmach o rozbudowanej i wielofirmowej strukturze.

Raporty i analizy

Poznaj cechy Platformy Comarch ERP Altum

Centrale zarządzanie holdingiem

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum oparta jest o strukturę, gdzie w ramach powiązanej ze sobą grupy przedsiębiorstw (hodlingu) jeden z podmiotów posiada pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. W Comarch ERP Altum firma nadrzędna może również prowadzić działalność operacyjną lub jedynie pełnić rolę centralnego administratora pozostałych podmiotów wchodzących w skład holdingu.

Niezależne zarządzanie każdą z firm

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum pozwala na prowadzenie każdej z firm całkowicie niezależnie w jednym systemie. Zastosowanie takiego modelu jest możliwe dzięki wyodrębnieniu od siebie danych dotyczących poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstw m.in. księgowości, finansów, logistyki, sprzedaży, CRM itd. Dane przedsiębiorstwo ma dostęp jedynie do informacji związanych z własną działalnością chyba, że administrator określi inaczej.

Elastyczne tworzenie powiązań pomiędzy firmami

Organizacje holdingowe charakteryzują się mniej lub bardziej wyraźnymi powiązaniami pomiędzy firmami wchodzącymi w jej skład. Odpowiadając na te potrzeby, Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy firmami w obrębie obszarów działalności gospodarczych, wspólnych dla obu jednostek, np. wspólne miejsce do przechowywania towarów, wspólna lista artykułów i kontrahentów.

Automatyzacja procesów, Business Intelligence w strukturze wielofirmowej

Comarch ERP Altum umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania całego holdingu poprzez automatyzacje procesów (BPM) zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami.
Dzięki narzędziom Business Intelligence, organizacja holdingowa może podejmować decyzje o charakterze strategicznym, patrząc na wszystkie podmioty z perspektywy całości.

Chcesz przetestować? Masz pytania?

Umów się na bezpłatną prezentację Comarch ERP OPTIMA

bezpłatna prezentacja

„Nasze wdrożenia,
są początkiem długoletniej współpracy…”

Kompleksowość naszych usług oraz wysoki standard obsługi powodują, że klienci mają poczucie stabilności. Znamy procesy zachodzące w firmach oraz doradzamy, jak coraz lepiej prowadzić biznes. Dostarczane systemy IT rozwijają się wraz z firmami naszych klientów. Wdrożenie systemu informatycznego to początek długoletniej współpracy.

Wielofirmowość